Zoeken naar kostprijs

Alle WTCB-publicaties over: kostprijs.
Beheer en berekening van de kostprijs voor ondernemingen van sanitaire installaties, gasverwarmingsinstallaties, loodgieterij, zinkbewerking en metalen dakbedekkingen. Beheer en berekening van de kostprijs voor ondernemingen van dakwerken. Beheer en berekening van de kostprijs voor ondernemingen van steenhouwerij en marmerbewerking. Specifieke problemen met betrekking tot de boekhouding in bouwbedrijven.
Kinderopvang Schanulleke kostprijs.
Een prijs die wettelijk geregeld is en afhangt van het inkomen, het aantal kinderen ten laste. Je kan de kosten voor kinderopvang inbrengen in je belastingen 1120, EUR/per dag. Elk jaar ontvang je van de kinderopvang een fiscaal attest hiervoor daar wij een erkenning hebben van Kind Gezin.
Duitse melkproducenten werken 15 cent onder kostprijs Landbouwleven Hét weekblad voor de Vlaamse land en tuinbouwer in België.
De melkprijs daalde 2 cent tot 3124, cent. Voor de boerenorganisatie EMB bewijzen de cijfers dat de melkmarkt politiek moet worden aangepakt. Volgens de EMB ligt de kostprijs wanneer een normaal loon gerekend wordt voor de boer, structureel hoger dan de melkprijs.
kostprijs Vertaling naar Frans voorbeelden Nederlands Reverso Context.
Nochtans, vele regeringen schijnen geen rekening te houden met de sociale kostprijs. Pourtant, beaucoup de gouvernements ne semblent pas prendre en compte le coût social. Diverse werkgroepen hebben zich hierover gebogen en hebben oplossingen gezocht voor tal van problemen kostprijs, veiligheid.
Kostprijs 8 definities Encyclo.
Om de verkoopprijs te berekenen dient de kostprijs vermeerderd te worden met de winstopslag van dat betreffende bedrijf. De integrale kostprijs van een product of dienst bestaat uit de totale kosten financieel die gemaakt worden voor het produceren of leveren van het product of de dienst.
kostprijs Nederlands woordenboek Woorden.org.
We onderscheiden: 1 de differentile kostprijs: indien de vaste kosten bij een incide. consumenten en producenten: De kostprijs bestaat uit de aan een product toegerekende vaste en variabele kosten. Bij de vaststelling. Toon uitgebreidere definities. Deze woorden beginnen met kostprijs.:
Kostprijs Gezondheidscentrum Sirona vzw.
Omdat je ziekenfonds ervoor zorgt dat je kosteloos terecht kan bij Gezondheidscentrum Sirona, krijgt je geen terugbetaling van het ziekenfonds als je gebruik maakt van een huisarts of verpleegkundige buiten ons centrum. Je betaalt dus zelf de volledige kostprijs als je op raadpleging gaat bij een andere huisarts ook homeopaten en sportartsen, of als je gebruik maakt van een andere verpleegdienst bv.
Kostprijs aardappelen 2020.
Dezelfde oefening met een gemiddelde pachtprijs van 400 euro/ha leidt tot een kostprijs af land van 977, gemiddelde opbrengst Vlaanderen tot 1141, euro/100 kg gemiddelde opbrengst Wallonië. De kosten voor bewaring stijgen als gevolg van kiemremming en reinigen. De kost voor 8 maanden kiemremming in dit voorbeeld door fogging wordt geschat op 18, à 22, euro/100 kg.

Contacteer ons